Saadan ved man at et land ikke faar besoeg af mange turister:

Nationalmuseet i hovedstaden er laast selv om det er indenfor aabningstiden..
Er man rigtig heldig finder man damen der har noeglen i en anden bygning..
Nationalmuseet er aflaast med en haengelaas til ca 10 kroner..
Iflg gaestebogen som alle tvinges til at skrive sig ind i har museet haft besoeg af een person de sidste 9 dage..
Velkommen til Honiara, Salomonoeerne, Verdens udoerk.